balbatuoti

balbatuoti
balbatúoti, -úoja, -ãvo, bal̃batuoti, -uoja, -avo 1. intr., tr. plepėti: Anuodu, stovėdamu prie tvoros, balbatúoja, t. y. plepa, šneka J. Ką tu čia balbatúoji? Ds. ^ Balbatúoja kaip nemunių̃ puodas Ut. 2. intr. neaiškiai kalbėti: Jai liežuvį skauda, tai, kai kalba, nieko negali suprasti – tik bal̃batuoja Mrk. \ balbatuoti; išbalbatuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • balbasuoti — bal̃basuoti, uoja, avo, balbasuoti, uoja, ãvo žr. balbatuoti: Bal̃basavom susėdę, ligi prašvito Mrj. Nebalbasuokit tep garsiai, aš negaliu dirbti Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balbatauti — bal̃batauti, auja, avo žr. balbatuoti 1: Bobos susieję bal̃batavo visokius niekus Sn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balbatavimas — balbatãvimas sm. (1) → balbatuoti, balbatauti: Nuo jo balbatãvimo net ausys užkurto Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbalbatuoti — tr. neaiškiai pasakyti: Ji galėdavo išbalbatuoti kimiai tik kelis žodžius rš. balbatuoti; išbalbatuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švargaliuoti — ךvargaliuoti, iuoja, iãvo (l. szwargolić) intr. J, KŽ neaiškiai kalbėti, marmaliuoti, balbatuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”